• Address
    Sarpavaram Road, Gaigolupadu, Kakinada - 533005.
  • Phone
  • Firefox Bike Station in kakinada
  • Map