Durga Egg Bank

D.No: 54-6-31, Peddibhatlavari Street, Jagannaickpur, Kakinada

Srilakshmi Egg Bank

D.No. 57-3-14, Yesuvari Street , Jagannaickpur, Kakinada

Sign In

Change City

Kakinada (Current city) Rajahmundry Amaravathi Pithapuram Karapa Peddapuram Mumbai