State Bank

Jntu, Besides, LB Nagar, Kakinada

State Bank Of India (Cinemahall Road)

MandapatiVari Street, Cinema Hall Road, Kakinada

State Bank Of India (Gandhi Nagar)

Treasury Branch, Kakinada, Gandhi Nagar, Kakinada

State Bank Of India (Jagannaickpur Branch)

D.NO:45-1-5, Main Road. , Jagannaickpur, Kakinada

State Bank Of India (Madhuranagar Branch)

D.NO:67-1-73/1-A, Rajeswari Nagar, Madhura Nagar, Kakinada

State Bank of India (Main Road)

Main Branch, Main Road, Kakinada

State Bank Of India (Ramaraopeta)

D.No:11-4-7, Ramaraopeta, Kakinada

State Bank Of India (Sriramnagar Branch)

D.NO: 1-13-4, Sriram Nagar, Kakinada

State Bank Of India (Timmapuram Branch)

D.No:5-3/A, Timmapuram, Kakinada

State Bank Of India (Venkat Nagar)

D.No:2-12-24, Venkat Nagar, Kakinada

Sign In

Change City

Kakinada (Current city) Rajahmundry Amaravathi Pithapuram Karapa Peddapuram Mumbai