• Annual Sale @ Rajamahendravaram & Kakinada, Upto 60% Off(Sarees, Salwar, Pawadas, Mix & Meach )

   

  Kankatala-

  D.No:13-1-26, Main Road

  Near Town Hall 

  Kakinada.

  Phone: 0884-29885959

   

   

  Kankatala

  10-01-10, Korada Complex, Pushkar Ghat Road

  Rajahmundry,

  Phone 0883-6656666